Vila i frid Birgitta

Den 26 augusti tog vi avsked av Birgitta Ewaldz vid en högtidlig begravningsgudstjänst i Glöstorpskyrkan. Konsertgossarna och ett trettiotal aktiva och före detta herrar samlades för att med gemensam körsång hedra minnet av Birgitta och hennes långa och trogna engagemang i Gosskören.
Tack Birgitta!  Ditt beundransvärda arbete lever vidare i nya generationer av gossar och herrar. Vila i frid.
Ett varmt tack till er alla som har skänkt gåvor till Göteborgs Gosskör till minnet av Birgitta Ewaldz.