Dirigent

Inese Paulsone Johansson, konstnärlig ledare

inese

Inese Paulsone Johansson är född 1974 i Lettland. Hon påbörjade sin musikutbildning vid 7 års ålder med piano som huvudämne och fortsatte sedan sina studier med kördirigering och körpedagogik som huvudämnevid först vid musikgymnasiet i Cesis (1989-1993) och sedan vid Musikakademin i Riga (1993-1997). Hon innehar examen i kördirigering och pedagogik från Musikakademin i Riga (1997), samt  en mastersexamen i kulturmanagement från Kulturakademin i Riga (2000).

I Sverige har jobbat som kyrkomusiker inom Svenska kyrkan med barnkörer, blandade körer och manskör.

Inese har vikarierat i Göteborgs Gosskör sedan 2010, anställdes 2014 som assisterande körledare och är sedan maj 2015 konstnärlig ledare.