Priser

Grupp Pris
kr/termin
Preparandgruppen PG 450
Aspiranter Asp 550
Konsertkören gosar KKg 850
Konsertkören herrar KKh 200
Stödmedlemmar 125
eller frivillig högre avgift

Notera att första två veckor är provapåveckor och är kostnadsfria. 

Det är inte bara körister och deras föräldrar som kan vara medlemmar i kören. Många av våra “gamla” körister och familjer ger fortfarande sitt viktiga stöd till oss! Att bli stödmedlem innebär att du bidrar till vår dagliga verksamhet och möjliggör att den goda gosskörsanda lever vidare.

Styrelsen