Sponsorer

Gosskören är beroende av ditt stöd!
Vi bedriver en musikverksamhet som är mycket omfattande och som kräver stora resurser. Medlemsavgifterna täcker endast en del av våra kostnader. Vi får förstås intäkter ifrån våra konserter och medverkan i olika andra sammanhang, men våra sponsorer står för det där extra, som gör att vi kan spänna bågen hårdare. Tveka inte att kontakt med oss om du är intresserad. För närvarande har vi två typer av sponsorpaket: ett mindre á 5000 kr som innefattar möjlighet till annonsering på vår hemsida, deltagande i sponsoraktivteter samt 8 biljetter till jul- eller vårkonsert. Det större paketet kostar 10 000 kr och innefattar 15 biljetter, förutom annonsering och sponsoraktiviteter.

Du hittar vår kassör i styrelselistan.

 

Välkommen som sponsor du också !