Sånginsatser i herrstämman efterlyses!

Bäste f d Gosskörssångare eller understödjare,

Göteborgs gosskör söker korister upp till 40 års ålder för återuppbyggnaden av Göteborgs Gosskörs manskör.

Under det gångna året har antalet gossar i Göteborgs Gosskör ökat från 14 till omkring 40 i de tre olika körgrupperna. Dessa vill nu med stor entusiasm fortsätta att vara bärare av den flerhundraåriga gosskörstraditionen. Vi vill därför inför kommande termin satsa på nyrekrytering av herrar och öppnar upp möjligheten för intresserade upp till 40 års ålder att söka till Gosskörens manskör.

Vi behöver basar, tenorer och countertenorer, så att vi från och med hösten åter kan framföra en mer anspråksfull repertoar på hög konstnärlig nivå. En fungerade manskör är också avgörande för att behålla de äldre gossarna i kören och göra möjlig en naturlig övergång till mansstämmorna.
Manskören kommer att öva på torsdagar kl 18.30 – 21.00 i våra övningslokaler på Sten Sturegatan 1B.

Korister med sångvana är välkomna att kontakta info@goteborgsgosskor.com eller anmäla intresse på tfn 0722457707.

Vi vill också be Dig att hjälpa oss att sprida denna information vidare.

Varma sommarhälsningar,
Inese P Johansson, konstnärlig ledare
Styrelsen för Göteborgs Gosskör

Det sjungande sjömärket – Volvo Ocean Race 25-27/6

Kom och lyssna på oss på Volvo Ocean Race i Frihamnen.  Sjungande Sjömärket kommer att stå i närheten av barnområdet (aktivitetsplats) och ungefär mittemot lastbilsutställningen.

● Torsdag 25 juni
13.30 – 13.45
14.30 – 14.45
15.30 – 15.45
16.30 – 16.45

● Fredag 26 juni
13.30 – 13.45
14.30 – 14.45
15.30 – 15.45
16.30 – 16.45

● Lördag 27 juni
11.30 – 11.45
12.30 – 12.45

Konsert

Göta Per Bricole Sångkör
under ledning av Anders Ottosson
och
Göteborgs Gosskör
under ledning av Inese Johansson.

Christinae Kyrka
söndagen 22 februari 2015
kl. 18.00.

Biljetter, 120kr, köpes genom insättning på Bankgiro, 5436-0334.
Ange namn – avprickning mot lista i entrén. eller genom körens medelmmar.

Bl.a. framförs verk av Gounod, August Söderman,
Schubert, samt Händel’s Hallelujah

Göte Par Bricole Sångkör har under flera år tagit emot fantastiska sångare från Göteborgs Gosskör, när de växt ur Gosskören. Det är spännande att dessa anrika körer nu inleder ett samarbete där PB-körens kraftiga manstämmor bildar en intressant klang med de ljusare rösterna i Gosskören.

Varmt välkomna!

Skimrande jul

Göteborgs Gosskör sjunger in julen!

Göteborgs Gosskör
och
Den Vulkaniska Kören

Samuel Eriksson, orgel
Maria Forsström, dirigent
Fr. Tobias Unnerstål, andakt

Kristus Konungens kyrka
24 december 2014 kl. 09.

Link

Sveriges Radio uppmärksammar 75-årsjubileum av musikklasser, dess bråkiga historia och hur krävande musicerande på hög nivå påverkar barnens utveckling. Missa inte detta!

(Man får på köpet en historia om Snövitt vilket är iof intressant men vill man så kan man gå direkt till musikklassdelen som börjar vid 12:20.)